Vojislav Milajić

~ IZVRŠITELJ ~

  • Aeris alieni comes miseria estLatinska
  • Kad želiš da daš ne dozvoli da te čekajuSrpska narodna
  • Izlaz je u raduKineska narodna
  • Dug je koren svih zalaNemačka narodna
  • Novac je krupna stvar koja ljude čini sitnim Šekspir

1.KO SU IZVRŠITELJI

U okviru reforme pravosuđa, Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), predviđena je nova delatnost izvršitelja koji su počeli sa radom 1. jula 2012. godine. Time su uspostavljena dva paralelna sistema izvršenja - sprovođenje izvršenja sudskim putem i preko izvršitelja.

Izvršitelji sprovode izvršenja kao i sudski izvršitelji, po istom postupku i sa istim ovlašćenjima predviđenim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (ZIO). Ovaj izbor poverioca od strane klijenta nije neopoziv, što znači da klijent može u toku izvršnog postupka da promeni svoj izbor.

U isključivoj nadležnosti suda je sprovođenje izvršenja odluka donetih u oblasti porodičnih odnosa, kao i izvršenje odluke o vraćanju zaposlenog na rad. U isključivoj nadležnosti izvršitelja je sprovođenje izvršenja radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga (računi za telefon, info stan, parking...).

Smisao uvođenja izvršitelja u pravosudni sistem Srbije je brzina sprovođenja izvršnog postupka, rasterećenje sudova i, kao najbitnije po Vas, brže ostvarivanje prava od strane izvršnog poverioca.

Vreme je novac! Na vama je da odlučite da li ćete za izvršenje angažovati sud ili izvršitelja.

2.O NAMA

Kancelarija izvršitelja Vojislava Milajića poseduje poslovni prostor površine 150 m2 tehnički potpuno opremljen prostor za obavljanje delatnosti i magacinski prostor. Tim sastavljen od pravnika, ekonomista i administrativnih radnika sa višegodišnjim iskustvom u pravosuđu, spreman je da odgovori, u najkraćem roku, svim vašim zahtevima.

Savetujemo izvršnim poveriocima da se pre pokretanja izvršnog postupka obrate izvršiteljskoj kancelariji, radi dogovora oko najcelishodnijeg i najbržeg sprovođenja izvršenja, kako bi u što kraćem roku i uz što manje troškove sproveli izvršenje. Troškove izvršnog postupka predujmljuje izvršni poverilac prema Tarifi (Sl. glasnik RS, br. 50/2012) koju je odredilo Ministarstvo pravde a konačni troškovi izvršnog postupka padaju na teret izvršnog dužnika prilikom sprovođenja izvršnog postupka (uključujući i predujam).

3.1USLUGE I TARIFA

Izvršitelj sprovodi izvršenje na osnovu rešenja suda za čije je područje imenovan i privremene mere suda, ako ovim zakonom nije drugačije propisano (član 4. Stav 1. ZIO).

Usluge se tarifiraju prema Pravilniku o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja (Sl. glasnik RS, br. 50/2012) koji je odredilo Ministarstvo pravde.

3.2PODRUČJE DELOVANJA

Rešenjem o imenovanju, izvršitelj Vojislav Milajić je imenovan za područja Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu. U skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (Službeni glasnik RS, broj 116/2008), ta područja obuhvataju:

  • za Viši sud u Beogradu - teritoriju grada Beograda,
  • za Privredni sud u Beogradu - teritoriju grada Beograda.

GDE SE NALAZIMO

ADRESA:
Ustanička 64/III sprat,
Voždovac,
11000 Beograd,
Republika Srbija
RADNO VREME:
08:00 - 16:00 časova
vikendom ne radimo

KONTAKTIRAJTE NAS

Pitajte, tražite savet

TELEFON:
FAKS:
E-MAIL:
WEB:
+381 (011) 24 02 311
+381 (011) 63 01 123
+381 (065) 24 02 311
vmilajic.izvrsitelj@gmail.com
v.milajic@izvrsitelj.org.rs
izvrsitelj.org.rs

DRUŠTVENE MREŽE